Returning to this web site?

Login here using your username and password
(Cookies must be enabled in your browser)Help with Cookies must be enabled in your browser (new window)
Some courses may allow guest access
Forgotten your username or password?

Is this your first time here?

UWAGA Studenci I roku:

Od roku akademickiego 2018/2019 przedmiot Przysposobienie biblioteczne jest realizowany na nowej platformie e-learningowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi https://e-learning.umed.pl/.

W celu zalogowania się do Przysposobienia Bibliotecznego dla wcześniejszych roczników należy podać numer indeksu poprzedzony prefiksem UM oraz hasło w postaci ostatnich pięciu cyfr numeru PESEL, podobnie jak w przypadku logowania do katalogu elektronicznego,
Nazwa użytkownika : UM123456
Hasło : 11223

Dla kont zakładanych w latach wcześniejszych (roczniki 2010/2011 oraz 2011/2012) należy podać pierwszy człon uczelnianego adresu e-mail, hasłem jest numer indeksu. np. student Adam Testowy o adresie e-mail adam.testowy1@stud.umed.lodz.pl i numerze indeksu 123456789 przy logowaniu będzie podawał następujące dane
Nazwa użytkownika : adam.testowy1
Hasło : 123456789

Konta zostały założone w systemie przez administratora i tylko z tych kont jest możliwy dostęp do treści przysposobienia.

Problemy z dostępem należy zgłaszać e-mailem na adres: bogumila.bruc@umed.lodz.pl