Uprzejmie informujemy, że zajęcia dydaktyczne z Przysposobienia bibliotecznego dla studentów I roku wszystkich kierunków studiów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi od roku akademickiego 2008/2009, w celu ułatwienia i usprawnienia procesu dydaktycznego, będą prowadzone drogą elektroniczną.
Uzyskanie zaliczenia nastąpi po prawidłowym rozwiązaniu testu zamieszczonego na stronie www Biblioteki Głównej. Informacje potrzebne do korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni i udzielenia poprawnych odpowiedzi zostaną przedstawione na stronie internetowej biblioteki uczelnianej.

Studenci nieposiadający dostępu do internetu mogą korzystać z komputerów w czytelni Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej oraz w bibliotekach wydziałowych.

Treści przysposobienia bibliotecznego są dostępne jedynie dla studentów I roku po zalogowaniu się do systemu.

W celu zalogowania się do Przysposobienia Bibliotecznego należy podać numer indeksu poprzedzony prefiksem UM oraz hasło w postaci ostatnich pięciu cyfr numeru PESEL, podobnie jak w przypadku logowania do katalogu elektronicznego,

Nazwa użytkownika : UM123456
Hasło : 11223

UWAGA: Studenci, którzy zaliczyli przedmiot w latach ubiegłych nie muszą ponownie wypełniać testu. W celu przepisania zaliczenia z poprzedniego roku proszę kontaktować się sekretariatem biblioteki.


Przejdź do strony logowania, lub zaloguj się korzystając z linku w stopce strony.