Skip LoginSkip Course categoriesSkip Main Menu
 • UWAGA Studenci I roku:

  Od roku akademickiego 2018/2019 przedmiot Przysposobienie biblioteczne będzie realizowany na nowej platformie e-learningowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi https://e-learning.umed.pl/.

  Osoby, które uzyskały zaliczenie w latach ubiegłych i chcą je przepisać proszę o przesłanie takiej informacji mailem na adres bg.sekretariat@umed.lodz.pl z podaniem imienia, nazwiska, numeru indeksu i roku uzyskania zaliczenia

  W celu zalogowania się do Przysposobienia bibliotecznego dla starszych roczników należy podać numer indeksu poprzedzony prefiksem UM oraz hasło w postaci ostatnich pięciu cyfr numeru PESEL, podobnie jak w przypadku logowania do katalogu elektronicznego,
  : UM123456
  : 11223
  Konta zostały założone w systemie przez administratora i tylko z tych kont jest możliwy dostęp do treści przysposobienia.
  Problemy z dostępem należy zgłaszać e-mailem na adresy: michal.sliwinski@umed.lodz.pl
  bogumila.bruc@umed.lodz.pl
  Problemy z dostepem poprzez nową platformę należy zgłaszać na moodle@umed.pl

Course categories