Skip LoginSkip Course categoriesSkip Main Menu
 • UWAGA Studenci I roku:

  Studentom I roku konta są zakładane automatycznie!
  Samodzielnie stworzone konta nie będą miały dostępu do przysposobienia bibliotecznego.


  W celu zalogowania się do Przysposobienia bibliotecznego należy podać numer indeksu poprzedzony prefiksem UM oraz hasło w postaci ostatnich pięciu cyfr numeru PESEL, podobnie jak w przypadku logowania do katalogu elektronicznego,
  : UM123456
  : 11223
  Konta zostały założone w systemie przez administratora i tylko z tych kont jest możliwy dostęp do treści przysposobienia.
  Problemy z dostępem należy zgłaszać e-mailem na adres: witold.kozakiewicz@umed.lodz.plCourse categories