Pomiń Zaloguj sięPomiń Kategorie kursówPomiń Menu główne
 • UWAGA Studenci I roku:
  Studentom I roku konta są zakładane automatycznie!
  Samodzielnie stworzone konta nie będą miały dostępu do przysposobienia bibliotecznego.

  W celu zalogowania się do Przysposobienia bibliotecznego należy podać numer indeksu poprzedzony prefiksem UM oraz hasło w postaci ostatnich pięciu cyfr numeru PESEL, podobnie jak w przypadku logowania do katalogu elektronicznego,
  : UM123456
  : 11223
  Konta zostały założone w systemie przez administratora i tylko z tych kont jest możliwy dostęp do treści przysposobienia.
  Problemy z dostępem należy zgłaszać e-mailem na adres: michal.sliwinski@umed.lodz.pl

  Osoby, które uzyskały zaliczenie w latach ubiegłych i chcą je przepisać proszę o przesłanie takiej informacji mailem na adres bg.sekretariat@umed.lodz.pl z podaniem imienia, nazwiska, numeru indeksu i roku uzyskania zaliczenia

Kategorie kursów